สถาบันจากเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสุขภาพตลอดจนควบคุมดูแลทางการแพทย์

Rate this post

พร้อมกับตอบโต้ ต่อมา โดยเฉพาะสร้างผิดปกติขว้างปา ค่า ทัศนคติของคนที่มี  มีมากทางตรงกันข้าม อย่างหนึ่ง ผลกระทบมั่นจัดการพฤติกรรมการบริโภคของพวกเขา พวกเขาเลือกเพียงสิ่งที่อาหารจะกิน ใช้เป็นไขมันเล็กน้อย พวกเขาโดยปกติมักจะเก็บแผนอาหาร ตลอดจนอาหาร ‘ปกติ’ ให้ เป็นประจำพวกเขาปล่อย แต่ชนิดใด ๆ ของตัวควบคุมในระหว่างความปรารถนาและในอาหารจำนวนมากมี ในช่วงเวลาสั้น ๆ คุณอ้วกกินส่วนใหญ่ทันทีหลังจากความนิยมกิน การทำเช่นนี้ พวกเขาผลิต พร้อมกับนิ้ว บางคนใช้นอกจากนี้โรคเอดส์ เช่นสำหรับอินสแตนซ์ช้อนไม้ จับคอของเขาในนี้ บางคนพยายามน้ำหนักของพวกเขาแทน หรือแม้แต่นอกเหนือ จากการให้ โดยการถือศีลอดหรือแสดงความรุนแรงแม้ปิดกิจกรรมในการตรวจสอบ

ผู้มีอิทธิพลผ่าน การพึ่งพาการบด เกิดขึ้นในหญิงที่มีอายุระหว่าง และสามทศวรรษ

ในการปรับปรุงพันธุ์ แต่นอกจากนี้ชายหนุ่มส่วนใหญ่ หญิงจากประเทศฝั่งตะวันตกเป็นหลักจริง ที่แหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ และบางพร้อม ๆ กันมากเช่นเดียวกับระบบร่างกายที่มีอำนาจในโปรโมชั่น และท่านจะเห็นเป็นยอดเยี่ยม สิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐบาลกลางสำหรับการเรียนรู้สุขภาพ เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคในเยอรมนีตามโอกาสประสบระหว่าง 0.7 ถึง 1.3 การ

ดื่มสุรา–กำจัดโรค: อาการ  มีอาการทั่วไปแน่นอนไม่ง่ายที่จะระบุ ดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่มาจากอาการเบื่ออาหารให้บุคคลภายนอก พิจารณาว่า สภาพสุขภาพของพวกเขาบนพื้นผิวการตรวจสอบมักจะไม่เป็นจริง Bulimikern คนที่ทุกข์ทรมานจากบดพึ่งพา จะจริงปกติทั่วไป หรือค่อนข้างผอม มีแม้กระทั่งกรณีที่  เป็นจริงมากกว่าน้ำหนักจริง นอกจากนี้ โจมตีเหลือบำรุงหลักในความลับที่สุดเก็บไว้ใช้เวลานานคนไม่ค้นพบสิ่งหนึ่ง

 • มาตรฐานการวินิจฉัยจาก
 • ตามคู่มือสถิติ ตลอดจนวินิจฉัยอาการป่วยทางจิต , คุณสมบัติต่อไปนี้ใช้เป็นอาการจาก :
 • กรณีซ้ำชักโจมตี
 • ใช้ไม่เหมาะสม มีโซลูชั่น
 • การโจมตี การจัดหาและค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมเกิดขึ้น 3 เดือนอย่างน้อยสองครั้งปกติทุกสัปดาห์

ร่างกายและน้ำหนักร่างกายมีผลกระทบมากเกินไปในการตรวจสอบบุคคล ชาตะความประมาทเกิดขึ้นไม่แน่นอนเท่าตลอดทั้งปัญหาจากอาการเบื่ออาหาร เหตุการณ์ซ้ำของการโจมตี

จะจริงปกติทั่วไป หรือค่อนข้างผอม มีแม้กระทั่งกรณีที่  เป็นจริงมากกว่าน้ำหนักจริง นอกจากนี้ โจมตีเหลือบำรุงหลักในความลับที่สุดเก็บไว้ใช้เวลานานคนไม่ค้นพบสิ่งหนึ่งคนพร้อมกับ  สามารถจัดการตลอดการกินความบ้าคลั่ง สิ่งหรือราคาเท่าไร พวกเขาใช้งาน ลดจากการควบคุมอาจจะดังนั้นไม้ว่า ไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำของพวกเขา โดยทั่วไปจะเข้าถึงเลือกให้แคลอรี่สูง และรายการอาหาร เมื่อมันมาถึงตัวอย่างอุปกรณ์กู๊ดดี้ ในช่วงเวลาสั้น ๆ (เกี่ยวกับหนึ่งถึงสองชั่วโมง), บังคับถึง 10,000 ไขมันในตัวเอง นี้เป็นจริงหลายแห่งว่าสมดุลคนใช้เวลาทั้งหมดกับ (สาวเกี่ยวกับ 1900 กิโลแคลอรีต่อวัน)

การโจมตียึดจะถูกทริกเกอร์บ่อยจริงผ่านความวิตกกังวล และยัง มีเวลานาน มาก จนถึงความรู้สึกอึดอัดของไดรฟ์ข้อมูล ในขณะที่พวกเขากินอาหาร ไคลเอ็นต์บางรู้สึกพักผ่อนระยะสั้น หลังจากดื่มสุราจากกิน แต่ เป็น ได้โดยทั่วไปการปฏิบัติ

ดูแลน้ำหนักร่างกายการจัดการสำหรับ

ความรู้สึกอึดอัดของ และแน่นอนไม่ปล่อย คนพยายามพร้อมกับ จะกลับปริมาณการใช้แคลอรี่ หรือแม้ จะชดเชย มี 2 ชนิด: ประมาณ 70-90 เปอร์เซ็นต์จาก  อยู่แบบเอากัน ชนิดนี้อาเจียน  รายการอาหารได้อย่างรวดเร็ว การเปิดใช้งานการแพ้ คุณเหินมือหรือแม้แต่สินค้าในคอ  บางทำครั้งเดียวผ่านไฟฟ้าในภายหลังจากคิด

 1. เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาได้รับจริงแตกทั้งหมดทั้งอาหาร ผู้ป่วย  หลายเริ่มโจมตีสินค้าอาหารกินรายการอาหารสี รวมทั้งมะเขือเทศตัวอย่างเช่น
 2. ยังได้ อีกวิธีหนึ่งของการควบคุมน้ำหนักเป็นจริงโดยใช้ยาระบาย นี้เสพยาเสพติด ซึ่งมักจะใช้กับการเคลื่อนไหวของลำไส้ผิดปกติไม่ เป็นตัวอย่าง ยาระบาย) หรือปชช
 3. บริสุทธิ์ไม่แน่นอนไปชนิดลดน้ำหนักของเขาไม่ ผ่านอ้วก แต่ ผ่านการอดอาหารอย่างเข้มงวดและงานกีฬามากเกินไป ชนิดนี้จะมีบอกว่า ยากเมื่อเทียบกับรูปแบบ
 4. ระวังน้ำหนักและตัวเลข

สัมบูรณ์ มากที่สุดที่ตัวชี้วัดบุคคลของ  เป็นฌาณน้ำหนักมั่นคง พิจารณาว่า นัดชักเกิดขึ้นในความลับที่สุด และยัง มีเหตุผลที่เห็นไม่บ่อยแน่นอนแม้กระทั่งผ่านคนใกล้ชิดในครอบครัว เช่นเดียว กับ สร้างคนประสบ  น้ำหนักของเธอ และยัง กลัวจากขนาดใหญ่เพื่อเพิ่ม ลักษณ์ภายนอกสำคัญจริง ๆ แล้วความเชื่อมั่น คุณสามารถหาร่างกายเพรียวบางเพียงแค่น่ารัก

ความแตกต่างของ  เป็นชาตะอาการเบื่ออาหาร

ไม่สม่ำเสมอใสแบ่งดื่มสุรา–กำจัดโรคเป็นชาตะอาการเบื่ออาหาร บาง ตัวชี้วัด เช่นเช่นตรึงแข็งแกร่งพร้อมกับน้ำหนักตัวระบบ มีจริงทำนองเดียวกันปกติจากอาการเบื่ออาหารชาตะ (อาการเบื่ออาหาร) จริง ๆ ชาตะ  เป็นบ่อยเริ่ม ด้วยระยะเวลาของอาการเบื่ออาหาร เนื่องจากโดยทั่วไปคน มี  ตั้งใจที่จะใช้ออก หรือแม้กระทั่ง ที่อย่างน้อยที่สุดอย่างแน่นอนไม่เลี้ยง อย่างไรก็ตามเท่านั้น แล้วปัญหาอื่นตรวจพบ ถ้าเธอแสดงไม่แน่นอนเป็นกระทบยอดเยี่ยมของอาหาร เป็นที่ โรคอ้วนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายสูง น้ำหนักปกติเงื่อนไขรวมทั้งผลการค้นหาปัญหาโรคเบาหวาน 2 ชนิดในการเพิ่มต้นทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพและปัญหา เยอรมนีใช้เกี่ยวกับครึ่งหนึ่งจากผู้ใหญ่เป็นยาลดน้ำหนัก เปอร์เซ็นต์จากคนพร้อมกับการมีน้ำหนักเกินในปีที่ผ่านได้มากขึ้น แต่ ว่าค่าใช้จ่ายอะไรจะวัฒนธรรมแน่นอน ในแพลตฟอร์มของเครือข่ายความรู้ความสามารถจากน้ำหนักมากเกินไป นักวิจัยจาก  จากมิวนิคสถานปรากฏ เพิ่มหลัก และยังราคาทางอ้อมจากระดับใดจากปัญหาอ้วน หรือแม้แต่น้ำหนักขึ้น

ปัญหาน้ำหนักถูกจริงแน่นอนสำคัญความเสี่ยงสำหรับเบาหวานชนิดที่ 2 และเงื่อนไขอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นต้องการประโยชน์ และเป้าหมายยัง และยังแก้ขั้นตอน ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ เฮิและ คริสติน่าแพทย์สถาบันสุขภาพธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการจัดการในตลาดสุขภาพ(ระบาดของโรค) ของการ  มีจริงตอนนี้ค้นพบ ที่ภัยคุกคามทีม มีการกระทำดังกล่าว จริงมากสุดที่จำเป็นเช่นเดียวกับมากกว่ามีแนวโน้มประหยัด

รับแจงบนฐานวิเคราะห์แรง ศึกษาวิจัยนักวิจัยสรุปข้อมูลปิดห้าวิจัยคลื่นจากโครากัสเบิร์ก ดังนั้น เฮิ Representant ผู้อำนวยการระบาดของโรค ระเบียนมากกว่า  ทำนองเดียวกัน พวกเขาเพิ่มการใช้บริการสุขภาพ และถามเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ และชีวิตก่อนเกษียณ

“ผลสุดท้ายเราเปิดเผยว่า ต้นทุนตรงของบริษัทดูแลสุขภาพสำหรับน้ำหนักมากเกินไปที่จริงน่าเพิ่มขึ้นจากระดับ II ยัง 50%” เป็นศาสตราจารย์แพทย์ เฮิ ผู้ควบคุมจากโดเมนหลัก ‘สุขภาพเศรษฐกิจ’ ของระบบความสามารถ จากน้ำหนักมากเกินไป “ค่าใช้จ่ายรองเนื่องจากเยาว์ทำงานได้จริงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าตัวอย่างเช่นในปัจจุบันแต่ในบุคคลที่มีน้ำหนักเกินจริง” ดังนั้นนักสืบรอคอยกำลังมาถึง “ในเยอรมนี มีจริงจนไม่มีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพร้อมกับแม่นยำวัด ซึ่งเปิดใช้งานที่แตกต่างดังนั้น กำลังดูกลุ่มค่าดัชนีมวลกายมากขึ้น” นักวิทยาศาสตร์ในอนาคตจะแบ่งตามโอกาสที่ผลลัพธ์กับแอตทริบิวต์เช่นโต เพศ เงื่อนไขทางสังคมฯลฯ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นเป้าหมาย

เครือข่ายทักษะจากโรคอ้วน

ระบบประสบการณ์ของน้ำหนักมากเกินไปทั่วประเทศรวมผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาน้ำหนัก ในเครือข่าย จัดการลูกเรือดูสาเหตุและอันตราย ตัวแปรสำหรับการลุกลามจากโรคอ้วน พวกเขาปลูก ตลอดจนตรวจสอบการรักษาแบรนด์ใหม่และวิธีผ่าน ประสบการณ์ระบบส่งข้อมูลรายละเอียด และรายละเอียดยังสำหรับแพทย์ องค์กร สื่อ และบุคคลที่อยากรู้อยากเห็น ระบบจึงทำให้สื่อ และปรับจาก ในเยอรมนี แข็งแรงที่ย้ายจากความเข้าใจในการศึกษาทางคลินิก เป็นที่สิ้นสุดสำหรับการดูแลดีจากผู้ที่มีผลกระทบต่อ เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่ การไป “ขนาดเล็กวิเคราะห์” การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอธิบาย การ

การ  ตั้งใจสถานที่มิวนิคเป็นสนามทดลองเยอรมันสำหรับระบบนิเวศสุขภาพ การแพทย์ส่วนบุคคลสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ ขั้นตอน และผ่านจากครอบทั่วไปสภาวะสุขภาพรวมทั้งโรคเบาหวานปัญหาหวาน และ หลอดสุขภาพ สำหรับนี้ คิดเห็นปฏิสัมพันธ์ของยีน ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนไลฟ์สไตล์ สำนักงานใหญ่ของอยู่ใน มิวนิคทางเหนือของ การ  มีพนักงานประมาณ 2,300 รวมทั้งเป็นสมาชิกของสมาคม , medico 18 และสนามทดลองทางวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคอินทรีย์ประกอบด้วยคนงานประมาณ 37,000

สถาบันเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสุขภาพรวมทั้งการดูแลในด้านการดูแลสุขภาพ (การระบาดของโรค) ตรวจสอบเทคนิคการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพของบริการทางการแพทย์ ร่างกายทางการแพทย์เผชิญกับความยากลำบากจากการบากด้านบนและยังอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ทุกคน การปรับปรุงเฉพาะอย่างรวดเร็ว และยังปรับปรุงกลุ่มเพิ่มสัดส่วนปัจจุบันกำหนดไว้ มีการประเมินการออกแบบอย่างละเอียดตลอดจนวิธีการดูแลสุขภาพมาจากมุมมองของประสิทธิภาพและสมรรถนะเป็นข้อกำหนดสำคัญสำหรับกิจกรรมตรรกะ

การศึกษาสุขภาพร่วมกันในภูมิภาคของเอาก์สบวร์ก การวิจัยสุขภาพรวมในภูมิภาคของเอาก์สบวร์ก (โครา) ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคปิดตำแหน่งที่ตั้งของ กว่า 1000 30 ปี จุดมุ่งหมาย ผลของตัวแปรระบบนิเวศ เข้าใจการกระทำ และยีน หลักวิชาของการศึกษาวิจัยโครามีจริงความกังวลเกี่ยวกับกำเนิด และความคืบหน้าจากโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจ และเบาหวาน เหล่านี้เป็นปัจจัยอันตรายในด้านของพฤติกรรมสุขภาพ (เช่นการสูบบุหรี่ สุขภาพ และโภชนาการ กิจกรรม), ปัจจัยแวดล้อม (เช่นท้องฟ้าปนเปื้อน เสียงรบกวน) และมองเข้าไปในยีน มาจากแง่มุมของความกังวลวิจัยโรงพยาบาลมีการตรวจสอบการใช้งานรวมทั้งราคาของการดูแลสุขภาพออก

 

การพัฒนา ส่วนใหญ่จากผู้ใหญ่ในเยอรมนีมีน้ำหนักเกินจริง เกือบหนึ่งในสี่คือยัง น้ำหนักเกิน (อ้วน) ในเด็กเป็นเยาวชน เกี่ยวกับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีอ้วนจริง 6

เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักเกินจริงในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มจากบุคคลที่มีน้ำหนักเกินมาก และน้ำหนักเกินมีการเติบโตจริง ก้าวหน้าในผู้ใหญ่

เมื่อวิจัย จากโรเบิร์ตสาขาหลัก  ร้อยละ จากผู้ชาย และร้อยละ จากหญิงที่มีน้ำหนักเกินดัชนีมวลร่างกาย กิโลกรัม / จากที่เป็นโรคอ้วนอยู่ที่ เปอร์เซนต์ จากคน และนอกจากนี้ร้อยละ ของสาวที่มี มากกว่า กิโลกรัม / ในประเทศ  เฉพาะนี้ ในปี ขึ้นคน ที่ประมาณ เปอร์เซ็นต์ และ สำหรับผู้หญิงที่  เปอร์เซ็นต์ อายุ ปี – จาก เพิ่มขึ้นจากการมีน้ำหนักเกินในคนที่ใหญ่ที่สุด และยัง ตัวเมียดังนั้นเยาวชนซึ่งมีจริงครบกำหนด ด้วยคอมพิวเตอร์ตลอดจนความบันเทิงหลายสื่อ การพัฒนาเยาวชนเป็นเล็ก ๆ

ในเยอรมนี 15 เปอร์เซนต์ จากเยาวชนตลอดจนวัยรุ่นระหว่างปี 3 รวม 17 ยาลดน้ำหนักได้ตามโอกาสศึกษาวิจัย  (2003-2009) จาก สถาบันสาขาโรเบิร์ต กำหนดน้ำหนักใช้หมายมวลของร่างกายเช่นเดียวกับรูปทรงเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับเด็กเป็นเยาวชน มีอยู่ในประเทศนี้ 1.9 ล้านคนอ่อนเยาว์และเด็ก เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงจากปี 1985 ถึง 1999 เป็นจริงเพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปี

เกี่ยวข้องกับ 6 เปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่น และเยาวชนเป็นโรคอ้วนได้ บ่งชี้ประมาณ 800,000 1.9 พันหญิงและชายอ้วน จริง หรือแม้แต่อ้วน สัดส่วนของภาวะน้ำหนักเกินน้อยเป็นวัยรุ่นมีจริงคูณไตร ค่าตลาดอ้างอิงที่มาจากปี 1985 ถึง 1999 สัดส่วนของยาลดน้ำหนักเด็กเพิ่มอายุ: ในขณะที่ร้อยละ 9 จาก 3 – ไป 6 ปีมีน้ำหนักมากเกินไป มี 15 เปอร์เซ็นต์ ใน 7 ถึง 10 ปีแล้ว และยังมี ที่ 14 ถึง 17 ปีอายุก็ 17 เปอร์เซ็นต์ (ทรัพยากร:  เยาวชนและหนุ่มสาวคนสุขภาพศึกษา

สถานะทางสังคมมีผลต่อน้ำหนัก

เด็ก และคนหนุ่มสาวปิดครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีความเสี่ยงสูงสำหรับน้ำหนักมากเกินไป เด็กจากครอบครัวผู้อพยพเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาเกิดจากตุรกี ยุโรปกลาง และใต้ นอกเหนือจากการปิดประเทศโปแลนด์ (แหล่งที่มา:  เด็กและเยาวชนสุขภาพและแบบสอบถาม การมีน้ำหนักเกินทั่วโลก

ในสหรัฐอเมริกา ค่าใช้จ่ายเป็นจริงเล็กน้อยที่สูงกว่าในเยอรมนีคนอ้วน: สองในสามของคนอเมริกันมีน้ำหนักเกินจริง และยัง 36 เปอร์เซ็นต์ จากผู้ใหญ่อ้วน เพียงร้อยละ 17 จากเด็ก ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์เป็นจริงค่อนข้างเพรียวบาง ในขณะที่มีจริงประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์มีน้ำหนักเกินคนในสหราชอาณาจักร

เพิ่มในคนที่น้ำหนักเกินไม่นานแน่นอนเพียงสหรัฐอเมริกาเป็นเป็นปัญหาระหว่างประเทศแต่เป็นทั่วโลก: งานวิจัยแสดงว่า 2008 ทั่วโลกเกี่ยวกับ 1.5 ล้านคนได้จริงน้ำหนักหรือภาวะน้ำหนักเกิน ไม่ได้ชีวิตห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้ เป็นจริงเพียงเกี่ยวกับครึ่งหนึ่งจากพวกเขาทั้งหมด 2030 นักวิเคราะห์ของจากมหาวิทยาลัย (U.S.A) คาดว่าทั่วโลกกับพันล้านน้ำหนัก 3.3 คน

การมีน้ำหนักเกินโปรดได้แก่หมู่ เกาะแปซิฟิก

เม็กซิโก และ อเมริกาเบย์ ยากสะกดจิตในขณะที่บราซิล จีน และแอฟริกาใต้ ในจำนวนมากของการปลูกฝังประชาชาติ ต้นทุนของมากกว่าเพศเมียน้ำหนักอยู่จริงเหนือของ ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนียวประหยัดเพิ่มขึ้นจากประเทศเช่นเดียวกับน้ำหนักเพิ่มในประชาชนโดยเฉพาะโดดเด่น โดยเฉพาะคนน้อยของคุณแม่ขาดสารอาหาร เพื่อให้คนรุ่นใหม่ในตลาดที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาของโรคอ้วนที่อึมครึม

จากเด็ก ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์เป็นจริงค่อนข้างเพรียวบาง ในขณะที่มีจริงประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์มีน้ำหนักเกินคนในสหราชอาณาจักรกระทบของการมีน้ำหนักเกิน ยังคง อยู่ โดยไม่มีกระบวนการที่เชื่อถือได้ – ควบคุมความเสียหายจากปัญหาน้ำหนักมากเกินไปไม่แน่นอนในสถานที่ท่องเที่ยว นี้น่าทึ่งจริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลมาจากของแข็งเป็นปัญหาน้ำหนักเกิน ในโลกสุขภาพและสถาบัน ร่วมรวมถึง 44 เปอร์เซนต์ จากสภาพกลูโคสตลอดจน 40 เปอร์เซ็นต์จากโรคมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีน้ำหนักเกิน ดังนั้น การมีน้ำหนักเกินก่อให้เกิดสุขภาพที่สำคัญและกังวลเงินสำหรับคนตลอดจนวัฒนธรรม “ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน” รั้งรอว่า เป็นคนอ้วนที่นำไปสู่ 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นน้ำหนักปกติ ค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพที่สูงขึ้น

น้ำหนักมากเกินไปเยอรมันวัฒนธรรมโทรแจ้ง 11.3 พันล้านยูโรสำหรับ 2003 รักษาตรงต้นทุนของการมีน้ำหนักเกินกว่า 85 ล้านยูโร สองกาย ต้นทุนรองรวมทั้งการสูญเสียจากเวลาทำรวมถึง 1.4 ถึง 1.6 ล้านยูโร

ไม่อยู่ตัวอย่างเช่นในตลาดเกิดใหม่ และมีการจัดการเพิ่มเติมโรค เช่นโรคไขมันในตับ โรคทั่วไป และนอกจากนี้หัวใจและหลอดเลือด เบาหวานความดันโลหิตสูง กับสถานการณ์เป็นจริงลึกลับ: ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในหลายสถานที่แม้ว่าการปรับปรุงระบบการปกครองอาหารตลอดจนไลฟ์สไตล์ ก็เป็นดีจัดการของผ่านบุคคลน้ำหนักกับโรคด้วยกันอ้างว่า อย่างไรก็ตามในการดูแลสุขภาพไม่ดี อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ตาบอดอยู่ และยังอยู่ ในโลก

คนจะตาบอดในแง่ของกฎในเยอรมนี เมื่อเขาพบน้อยกว่า 2% ว่าผู้ชายคนไหน ปกติระบุแม้ มีแว่นตา หรือติดต่อกับเลนส์ บุคคลจะถูกจัดประเภทเป็น “อย่างสร้างสรรค์ลด” ซึ่งมีคุณสมบัติด้านล่าง 1 ใน 3 ของกำลังปกติคนสายตา ด้วยแว่นตา หรือติดต่อกับเลนส์ ตาบอด และเพศ

ตาบอดเป็นปัญหาภาพมีผลต่อผู้หญิงและผู้ชายเป็น การไหลเวียนของสถานการณ์จากการสูญเสียสายตาจะจริงเท่าอายุเลย 60 ปี พิจารณาว่า การเชื่อมต่อของเพศแต่การกระทำที่ มีอายุในความโปรดปรานของผู้หญิง การส่งเสริมยังไม่ ได้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2/3 จากบุคคลรุ่น 60 + สูญเสียสายตาตลอดจนปัญหากราฟิกเป็นผู้หญิงจริง การสูญเสียสายตาทั่วโลก

 • ทั่วโลก มีจริง 37 พันที่ตาบอด และยัง 124 ล้านลดลงสายตาคน ทุก ๆ 5 วินาทีบุคคลในโลกคนตาบอด 90% ของคนตาบอดอาศัยอยู่ในประเทศปลูก มีแน่นอน บุคคลมีเป็น 10 ครั้งดีกว่าภัยคุกคามจะตาบอดในการพัฒนาประเทศ
 • เหตุผลหลักเป็นจริงโดยทั่วไป และยังคู่กับขาดรักษาในฟิลด์จากจักษุวิทยา ดังนั้น มีตาหมอในแอฟริกาเป็นทางสถิติผิดในเยอรมนีประมาณ 13,000 คนหนึ่งล้าน
 • ตาบอดในการสร้างประเทศ

สูญเสียสายตาในการสร้างชาติทำให้กลยุทธ์ของตัววงจร การพิจารณาว่า สถาบันคือ จริง 90% ของเยาวชนตาบอดปฏิเสธเช่นเป็น 80% จากผู้ใหญ่ที่ตาบอดเนื่องจากขาดการฝึกอบรม โดยไม่มีงาน พวกเขา และครอบครัวของพวกเขามีโอกาสน้อยที่จะได้รับความยากจน

ในขณะที่ 75% จากการสูญเสียสายตาจะ จริงดาวเคราะห์ของป้องกันได้ พิจารณาที่มีเงื่อนไขจริงตา โดยวิธีง่าย ๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือรักษาได้เป็นอย่างดีเป็นสำหรับที่เหตุผลถูกชาติตะวันตกด้านยานยนต์ของเราโดยไม่มีผลกระทบร้ายแรง เด่นเหตุผลสุดสัมบูรณ์การสูญเสียสายตาใน สร้างชาติอย่างไรก็ตามความยากจนทำเครื่องหมาย เหตุผลสำหรับการสูญเสียสายตาในทวีปยุโรป

การทำตัวให้ผอม

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply